Ouders

Schooltijden

Om 8.20 uur gaat de eerste bel. De kinderen kunnen vanaf dat moment de school binnenkomen. Kinderen van groep 1/2 worden buiten door de leerkracht ontvangen.

Om 8.30 uur starten de lessen.

Om 14.45 uur zijn de kinderen uit. De kinderen van groep 1/2 mogen binnen bij het lokaal opgehaald worden, groep 3 en 4 komen met de leerkracht naar buiten en de kinderen van groep 5 t/m 8 gaan zelfstandig naar buiten. 

Lestijden zijn van 8.30 uur t/m 14.45 uur en op woensdag tot 12.00 uur. 

Vakantie & studiedagen

Vakantie

Herfstvakantie (14-10-2023 t/m 22-10-2023)

Sinterklaas (05-12-2024 vanaf 12.00 uur vrij)

Kerstvakantie (22-12-2022 t/m 07-01-2024)

Voorjaarsvakantie (17-02-2024 t/m 26-02-2024)

Paasvakantie (29-03-2024 t/m 01-04-2024)

Meivakantie (27-04-2024 t/m 12-05-2024)

Pinkstervakantie (20-05-2024)

Minibreak (06-06-2024 t/m 10-06-2024)

Zomervakantie (12-07-2024 t/m 25-08-2024)

Studiedagen

26 oktober 2023

08 januari 2024

28 maart 2024

13 mei 2024

Communicatie

Parro

Parro is ons communicatiemiddel tussen de school en de ouders. Via de app kunt u berichten lezen over activiteiten in de groep, inschrijven voor oudergesprekken of contact opnemen met de leerkracht(en).

Logboek

Maandelijks informeren wij u ook via ons logboek over actuele schoolse zaken en activiteiten. Zo blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Samen met ouders

Onderzoek laat zien dat kinderen zich positiever ontwikkelen en betere resultaten behalen als hun ouders actief betrokken zijn bij school. Wij hechten dus veel waarde aan goede  samenwerking met ouders.

Aan het begin van ieder schooljaar voeren wij oudervertelgesprekken. Hierin vindt de afstemming tussen ouders en de leerkracht plaats en krijgen de ouders de mogelijkheid te vertellen over hun kind/gezin. Dit gesprek vormt de basis voor een goede samenwerking tussen ouders en leerkracht.

OR en MR

De Ouderraad (OR) is een schakel tussen de school en de ouders en helpt het team bij het organiseren van (buitenschoolse) activiteiten. Iedere activiteit wordt georganiseerd door een commissie, die bestaat uit twee teamleden van de school en een aantal OR-leden. Deze commissies kunnen daarnaast niet zonder de hulp van een aantal ‘hulpouders’.

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en medewerkers van de school. Zij adviseren en beslissen mee met het bestuur van de school. Dit gaat over uiteenlopende onderwerpen, zoals het beleid van de school, maar ook de benoeming van het personeel of hoe ouders kunnen meehelpen aan het onderwijs. De MR komt 6 keer per schooljaar bij elkaar met een vertegenwoordiging van het management. De vergaderingen zijn openbaar en ouders en leerkrachten kunnen in overleg aansluiten.

Ouder-
bijdrage

De ouderbijdrage is vrijwillig. Deze bijdrage is dus niet verplicht, maar wel welkom. Op deze manier kunnen wij aanvullende uitjes en festiviteiten blijven organiseren voor de kinderen.

Rondleiding

Komt u bij ons kijken?

We snappen dat u eerst wilt zien hoe het er bij ons aan toe gaat. Daarom kunt u vanaf het moment dat uw kind 2 jaar is een afspraak maken voor een rondleiding. U bent van harte welkom.

 

 

SideMenu