Video afspelen

Wij informeren u via Parro en het Logboek. Op de eerste woensdag van de maand verschijnt het logboek. Klik  voor het laatste logboek. 

Contact

Middeldijkerplein 3
2993DL Barendrecht
T. 0180-626 317
E. info@odsdezeppelin.nl

redenen

waar wij voor staan.

redenen

waar wij voor
staan.

1 | Daltononderwijs

Uw kind is uniek en verdient de best mogelijke start op de onderwijsreis. Wij zijn ervan overtuigd, dat wij dit uw kind met ons Daltononderwijs kunnen bieden. Daltononderwijs is een unieke en beproefde aanpak voor onderwijs die de individuele behoeften van elk kind centraal stelt.

lees verder

Deze onderwijsvorm benadrukt het belang van leerlinggericht leren, samenwerking en praktijkgerichte, ervaringsgerichte activiteiten. Het doel van het Daltononderwijs is leerlingen in staat te stellen kritische denkers, verantwoordelijke burgers en levenslange leerlingen te worden. Ons Daltononderwijs kent zes kernwaarden: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, doelmatigheid, reflectie en borging.

2 | Engels in alle groepen

In een steeds internationaler wordende wereld is het vroeg leren van Engels een heel bewuste en logische keuze! Een goede beheersing van de Engelse taal geeft kinderen een grotere kans op een succesvol vervolg in het voortgezet onderwijs.

lees verder

Uw kind krijgt vanaf groep 1 Engelse les. Jonge kinderen hebben het vermogen om een taal spelenderwijs te leren. In de onderbouw (groep 1 t/m 4) wordt met het uitgangspunt ‘English is Fun’ begonnen, waarbij de nadruk ligt op het luisteren, begrijpen en spreken. Van spelenderwijs leren in de onderbouw wordt geleidelijk toegewerkt naar Engels als ‘echt’ schoolvak in de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Lees- en schrijfvaardigheid worden belangrijk, en ook zullen er activiteiten in het Engels gedaan worden. Wij streven naar een hoge kwaliteit van ons onderwijs en daarom hebben wij ons voor Engels aangesloten bij Early Bird. Meer informatie is te vinden op www.earlybirdie.nl

3 | Cultuur

Op onze school is cultuur één van de speerpunten. De leerlingen maken van groep 1 t/m 8 een reis welke hen gaat leren betekenis te geven aan de wereld waarin ze leven en opgroeien. Cultuur in al haar facetten en verschijningsvormen vormt hierbij een integraal onderdeel. De 21e eeuwse vaardigheden zijn hierin leidend.

lees verder

Deze 21e eeuwse vaardigheden, of 21st century skills, zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst. Eén van de belangrijkste onderdelen daarvan is creativiteit, ofwel probleemoplossend vermogen. We organiseren jaarlijks vier grote projecten rond culturele onderwerpen, zodat uw kind concreet met deze vaardigheden aan de slag gaat.

4 | Geluk

Het geluk van uw kind staat op ODS De Zeppelin voorop. Kinderen kunnen zich alleen ten volste ontwikkelen als er een fijne en veilige sfeer op school heerst waar de kinderen “gezien” worden en mogen zijn wie ze zijn.

lees verder

Op de Zeppelin werken wij met de ‘Gelukskoffer’. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde methode voor het basisonderwijs, gebaseerd op de positieve psychologie. Zeven thema’s keren in iedere groep terug: wat is geluk?, positief denken, dankbaarheid, talenten, zelfvertrouwen, toekomstdromen en geluk doorgeven.

Elk kind leert graag. Die drijfveer moeten wij in het onderwijs levend houden. Dat doen we door in een vriendelijke omgeving de kinderen zoveel mogelijk ruimte te geven. De Zeppelin heeft een gedreven team van mensen dat elke dag haar uiterste best doet voor uw kind. Zij leveren onderwijs van hoge kwaliteit in een sfeer waar kinderen zich fijn voelen. Op de Zeppelin worden kinderen goed voorbereid op de toekomst. De resultaten van onze oud-leerlingen in het vervolgonderwijs tonen dit helder aan.

Directie

Leon, directeur

Hans-Peter, locatieleider/leerkracht groep 7-8

Josefien, Intern begeleider

Pascal, Intern begeleider/leerkracht groep 8

Daniëlla, locatieleider/leerkracht groep 6

Leerkrachten

Brenda

groep 1-2a

Liesbeth

groep

Chaveli

groep 7-8

Lonneke

groep 1-2a

Monique

groep 1-2b

Danielle

groep 3a

Anouk

groep 5

Britt

groep 4-6

Stephanie

groep 8

Venessa

groep 3b

Cisca

groep 4

Jolanda

groep 1-2b

Talitha

groep 3a, 4 en de plusklas

Aline

groep 6

Ineke

Erasmusklas

Onderwijsondersteunend personeel

Ali, Conciërge

Jessie, Onderwijsassistent

Boukje, Onderwijsassistent

Anneth, Onderwijsassistent

Ilona, Onderwijsassistent

Ilona, Onderwijsassistent

1

Waarom geven jullie Engels in alle groepen?

In een steeds internationaler wordende wereld is het vroeg leren van Engels een heel bewuste en logische keuze! Een goede beheersing van de Engelse taal geeft kinderen een grotere kans op een succesvol vervolg in het voortgezet onderwijs.

 lees verder

Het is goed om al vroeg met het Engels te beginnen. Jonge kinderen durven fouten te maken, hebben minder spreekangst en door eerder te starten krijgen de leerlingen meer tijd om de taal te oefenen. Het beheersen van meerdere talen draagt ook bij aan wereldburgerschap

2

Wat is de meerwaarde van het Daltononderwijs?

Daltononderwijs is onderwijs met een PLUS! Onze huidige maatschappij vraagt namelijk meer dan alleen kennis en  heeft veerkrachtige, positief kritische mensen zonder vrees nodig. Het Daltononderwijs speelt op deze behoefte in.

lees verder

Naast het eigen maken van de basisvaardigheden leren de kinderen op een Daltonschool ook andere vaardigheden die essentieel zijn om goed te kunnen deelnemen aan onze maatschappij en hierin gelukkig te worden. Deze vaardigheden zoals samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie zijn de pijlers van het Daltononderwijs.

3

Waarom cultuur op school?

Om een gelukkige en volwaardige deelnemer van onze maatschappij te kunnen worden, willen wij kinderen toerusten met het vermogen om op een creatieve wijze problemen op te lossen. Als onuitputtelijke bron gebruiken we daarvoor onze rijke, met vele mensen gedeelde cultuur.

lees verder

De kinderen komen in acht jaar tijd in aanraking met alle vormen van kunst. Om dit aanbod te kunnen realiseren werken wij nauw samen met “Schitterkracht” en “Cultuurlocaal De Baerne”. Zij verzorgen voor ons projecten rondom toneel, muziek, dans en beeldende kunst.

Contact

Middeldijkerplein 3
2993DL Barendrecht
t: 0180 626 317
e: info@odsdezeppelin.nl

SideMenu