Jump to Navigation

MR / OR / Leerlingraad

Wat is de MR?
De MedezeggenschapsRaad is een samengestelde groep van drie ouders en drie leerkrachten. De ouders die zitting hebben in de MR zijn gekozen door middel van openbare verkiezingen. De leerkrachten zijn gekozen door het team. Daarnaast heeft de directie een adviserende rol in de MR. De leden van de MR kunnen advies geven en instemming hebben bij beleidszaken op school. Tevens heeft de MR een toezichthoudende functie m.b.t. de ouderbijdrage die u jaarlijks overmaakt. De MR behartigt de belangen de ouders en de leerkrachten. Kortom, de MR is een belangrijk orgaan in onze school.

Wat is de OR?
De OuderRaad is een samengestelde groep ouders die tevens door alle ouders van school is gekozen. De belangrijkste taak van de OR is het ondersteunen van diverse activiteiten die op school plaatsvinden, zoals het Sint - en kerstfeest, de sponsorloop en de paasviering. Zij helpen mee deze activiteiten te organiseren of hebben zelf de organisatie in handen. De OR is zeer waardevol voor de school en de organisatie.

Wat is de Leerlingraad?
De Leerlingraad is een samengestelde groep leerlingen.

 Main menu 2

Page | by Dr. Radut