Waar staan wij voor?

 

Onze school heeft een vriendelijk en veilig klimaat met een prettige orde en regelmaat. Een goede sfeer is voor ons van groot belang. Uitgangspunt hierbij is respect. Respect voor de kinderen onderling, voor de leerkracht en omgeving. Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking zijn voor ons de uitgangspunten. Wij zijn ervan overtuigd dat dit het klimaat is waarin een kind zich tot een volwaardig mens kan ontplooien. Wij zijn van mening dat opvoeding zowel thuis als op school plaatsvindt. Vandaar dat wij er veel belang aan hechten om een goed contact met de ouders/verzorgers van de kinderen te hebben. Wij bewerkstelligen dit door laagdrempelig te zijn naar ouders toe. Wij hopen dat ouders op die manier betrokken raken en blijven bij de school en dat daardoor de ouders ook gemakkelijker met vragen of opmerkingen bij de leerkrachten komen. Uiteraard gaan wij er van uit dat ouders die voor Daltonschool De Zeppelin kiezen ook de pedagogische uitgangspunten van de school delen en mede uitdragen. Pedagogische tact is bij ons leidend, dat wil zeggen dat geen één kind wordt buitengesloten. SAAR staat in Daltonschool De Zeppelin centraal: we doen alles Samen Aardig en Rustig. Wij zetten Geluk en Welzijn hoog op de agenda. Daltonschool De Zeppelin maakt deel uit van Kindcentrum Nova, gevestigd in de Waterpoort. Vele partners werken hier samen voor kind en gezin. Na schooltijd en op zaterdagen zijn hier allerlei activiteiten op creatief, sportief en educatief gebied, niet alleen voor kinderen in de schoolleeftijd, maar voor alle wijkbewoners.

.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.